Martijn Grasso

Martijn (Erkend Register Makelaar in Assurantiën, Erkend Register Pensioenadviseur en Erkend Gevolmachtigd Agent) heeft ruim 30 jaar ervaring in de financiële dienstverlening en daarnaast 6 jaar in M&A binnen zowel de financiële dienstverlening als de gezondheidszorg. Daarnaast was Martijn 5 jaar secretaris van de Raad van Commissarissen en de Raden van Toezicht binnen NL Healthcare BV.

 

Martijn voert zijn werkzaamheden accuraat uit met een groot probleemoplossend vermogen waarbij hij resultaatgericht naar de gewenste uitkomst toewerkt.


Ervaring

NL Healthcare BV / 2012 - 2018

TEAMLID


Als dochteronderneming van investeringsmaatschappij NPM Capital N.V. (op haar beurt dochteronderneming van SHV Holdings N.V.) was NL Healthcare B.V. gepositioneerd om een portefeuille op te bouwen met zorgbedrijven met een bovengemiddelde patiëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige zorg. Vanuit deze topholding werkzaam in een team met drie collega’s aan het, middels acquisitie, uitbouwen van de portefeuille met zorgbedrijven en het omvormen ervan tot een innovatief nieuw zorgbedrijf actief in de eerstelijns- en de electieve tweedelijns zorg. Het takenpakket bestond daarbij uit:

 • In- en externe projectleiding bij acquisities en coördinatie extern adviseurs;
 • Beoordelen en redigeren van alle juridische transactiedocumentatie;
 • Afstemming met aandeelhouder; 
 • Secretaris Raad van Commissaris en Raden van Toezicht in het kader van de WTZi;
 • Zorgdragen voor een compliant corporate governance van de groep;
 • Signaleren van risico’s binnen de groep en het mitigeren ervan;
 • Ondersteunen van de bestuurders en het managementteam van de zorgbedrijven binnen de groep;
 • Aanspreekpunt verzekeringstechniek;
 • Office management NL Healthcare B.V.

Independer.nl NV / 2011 - 2012

DIRECTEUR STRATEGISCHE PROJECTEN


Independer.nl N.V. is de toonaangevende objectieve vergelijkingssite voor met name financiële producten. 

Inhoud functie: voorbereiden en coördineren van de transactie waarbij Achmea N.V. de aandelen van Independer.nl heeft verworven; met als taken:

 • Overall projectcoördinatie en -planning;
 • Afstemming met Achmea, verkopers en adviseurs;
 • Inrichten dataroom en coördineren Q&A proces;
 • Redigeren van en onderhandelen over de inhoud van de juridische transactiestukken.

Independer.nl Services BV / 2008 – 2012

Directeur Volmacht


Inhoud functie: opzetten van, leidinggeven aan en vanuit het managementteam eindverantwoordelijk voor het innovatieve volmachtbedrijf van Independer.nl met schadevolmachten van tien verzekeraars en 2 rechtsbijstandverzekeraars. In 2009 al een STP proces vanaf de Independer.nl website gerealiseerd waarbij consumenten na een online acceptatieproces direct een digitaal ondertekende volmachtpolis per e-mail ontvingen.

Independer.nl NV / 2008 – 2011

Directeur IT, Projecten & Innovatie


Inhoud functie: als lid van het managementteam eindverantwoordelijk voor het ontwikkelproces van de website. Direct leiding geven aan het team van projectleiders. Professionaliseren van het ontwikkelproces binnen Independer.nl en het optimaliseren van de samenwerking tussen ontwikkelaars en projectleiders.


Independer.nl NV / 2007 – 2008

Commercieel Directeur


Inhoud functie: verantwoordelijk voor productaanbod en accountmanagement.

Independer.nl NV / 2005 - 2007

Manager Quality & Compliance


Inhoud functie: rondom de introductie van de Wet Financiële Diensten de onderneming coachen bij het realiseren van een volledig compliant bedrijfsvoering met behoud van het innovatieve karakter.


Independer.nl NV / 2001 – 2005

Productmanager Zorg- en Schadeverzekeringen


Inhoud functie: inhoudelijk verantwoordelijk voor de betreffende productgroepen en de optimalisatie en doorontwikkelen van klantvriendelijke en inhoudelijk correcte webmodules.

V. Lanschot Rosenthal Assurantiën BV / 1998 - 2001

Risk Manager


Inhoud functie: adviseren van bedrijven op het gebied van risicobeheer en verzekeringen.


BuroPost BV/ Buse Assurance BV / 1994 – 1998

Adviseur Schade-, Zorg- en Inkomensverzekeringen


Vendopolis BV / 1993 – 1994

Adviseur SchadeverzekeringenVakdiploma's

Diploma’s financiële dienstverlening:


Wft Adviseur Basis incl. PE

Wft Adviseur Schadeverzekering Particulier incl. PE

Wft Adviseur Schadeverzekering Zakelijk incl. PE

Wft Adviseur Inkomen incl. PE

Wft Adviseur Vermogen incl. PE

Wft Adviseur Pensioen incl. PE

Wft Adviseur Consumptief Krediet incl. PE

Wft Volmacht Schade

 


Branchediploma Brandverzekeringen

Branchediploma Variaverzekeringen

Branchediploma Motorrijtuigen & Schadebehandeling

Certificaat Algemene Assurantiekennis

  (onderdeel assurantie A diploma)

Certificaat Transportverzekeringen

  (onderdeel assurantie A diploma)Cursussen

Holacracy Practitioner (2016)


5 daagse cursus van HolacracyOne LLC die opleidt om als Holacracy Practitionar teams te kunnen begeleiden die de overstap maken naar zelfsturing door middel van de Holacracy methode. 

Risk Management (2000 - 2001)


Cursus van NIBE_SVV Opleidingen B.V. bestaande uit de volgende 3 modules:

- Module A: Herkennen, evalueren en beheersen van risico's

- Module B: Risicofinanciering

- Module C: RisicobeheerRegisters


Erkend Registermakelaar in Assurantiën (SAR) sinds 2020


Sinds januari 2020 ingeschreven als Erkend Registermakelaar in Assurantiën bij Stichting Assurantie Registratie.

 

Erkend Register Pensioenadviseur (SAR) sinds 2021


Sinds augustus 2021 ingeschreven als Erkend Register Pensioenadviseur bij Stichting Assurantie Registratie. 

 


Erkend Register Adviseur in Assurantiën (SAR) sinds 2018


Sinds oktober 2018 ingeschreven als Erkend Register Adviseur in Assurantiën bij Stichting Assurantie Registratie. Deze erkenningsregeling is in januari 2020 samengevoegd met die van de Erkend Registermakelaar in Assurantiën. 

 

 

Erkend Gevolmachtigd Agent (SAR) sinds 2018


Sinds april 2018 ingeschreven als Erkend Gevolmachtigd Agent bij Stichting Assurantie Registratie.

 

 

 Nevenfunctie

Lid Werkgroep PE RAiA en RMiA sinds 2019


Sinds oktober 2019 als vrijwilliger lid van de Werkgroep Permanente Educatie van de Stichting Assurantie Registratie voor de erkenningsregelingen van het Register Makelaar in Assurantiën, Register Gevolmachtigd Agent en Register Pensioenadviseur.

 

In deze rol mede verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van het PE-opleidingenaanbod van de SAR; met als doel om de deskundigheid van de ingeschrevenen als Register Makelaar in Assurantiën, Register Gevolmachtigd Agent en Register Pensioenadviseur permanent te ontwikkelen. Als onderdeel hiervan het beoordelen van de PE-opleidingen en de docenten. 

Voorzitter Ouderklankbordgroep CSE sinds 2022


Sinds maart 2022 actief als vrijwilliger betrokken bij de ouderklankbordgroep (OKG) van CSE Topsportacademie in Zwolle. De OKG adviseert de teamleiding onderwijs en sport van het CSE gevraagd en ongevraagd, vanuit het perspectief van de ouders van de topsporters die zich op het CSE ontwikkelen in één van de 19 aangeboden sporten in combinatie met hun middelbare schoolopleiding.

 

Daarnaast helpt de OKG andere ouders met allerhande praktische zaken waar een ouder van een topsporter op het CSE mee te maken krijgt.