Verzekeringstechnisch advies

Binnen veel bedrijven is het beheer van de verzekeringsportefeuille niet duidelijk belegd en vaak versnipperd over afdelingen, meerdere adviseurs en verzekeraars. Martijn Grasso kan helpen om weer overzicht te krijgen en kan fungeren als vast aanspreekpunt zoals de "collega" met verstand van verzekeringen. Hij kan daarbij zowel het filter als de verbinding vormen tussen de onderneming en de adviseur(s) of verzekeraars(s). 

 

Daarnaast kan er op incidentele basis behoefte bestaan aan verzekeringsinhoudelijk advies. Hierbij kunt u o.a. denken aan:

  • geschillen met verzekeraars over schade uitkeringen;
  • check of complexe polissen (zoals bedrijf- of beroepsaansprakelijkheid) wel goed aansluiten bij de risico’s het risico die de onderneming loopt;
  • risico analyse;
  • doorlichten van het huidige verzekeringspakket op hiaten of overlap

De brede verzekeringstechnische expertise van Martijn wordt onderstreept door opname als Erkend Register Makelaar in Assurantiën en Erkend Register Pensioenadviseur in de Registers van de Stichting Assurantie Registratie.

 

In 2009 heeft Martijn Grasso succesvol de volmachttak van Independer.nl opgezet.

Martijn is tevens als Erkend Gevolmachtigd Agent opgenomen in het Register Gevolmachtigd Agent van de Stichting Assurantie Registratie en vanuit die expertise kan hij volmachtbedrijven op interim basis aansturen of helpen bij procesoptimalisatie binnen het volmachtbedrijf.